cineULTRA.eu

Universal UHD Blu-Ray Player

Services

 

Služba EU PANNDE pro hráče cineULTRA Pomůžeme vám s problémy s vaším Blu-Ray přehrávačem cineULTRA UHD. Platí zákonná záruka + ustanovení o záruce platná ve vaší zemi.

1. Obecná

Záruka Začíná Dnem Dodání Zařízení Od Oficálního Maloobchodního Partnera A Vztahuje Se Na Materiálové A Výrobní Vady Všeho Druhu, Které Se Mohou Vyskytnout Při Běžném Používání. Záruční Doba Je 12 Měsíců Ve Spojení S Dokladem O Koupi U Autorizovaného Maloobchodního Partnera. Uschovejte Si Prosim Original Dokladu O Koupi. Servis PANNDE Si Vyhrazuje Právo Odmítnout Záruční Opravu Nebo Potvrzení Záruky, Pokud Tento Doklad nelze Poskytnout. například Se Prosím, Že Je Vaše Zařízení Pro Přepravu Bezpečně Zabaleno, Pokud Je Nutné Jej Odeslat. Náklady Na Odeslání Zboží A Přepravní Riziko Nesete Vy. Za Další Zaslané Materiály, které nejsou součástí Původního Rozsahu Dodávky Zařízení, Nepřebíráme Žádnou Odpovědnost. Poskytněte Nám Prosím Co Nejpodrobnější Popis Chyby Zařízení. Chcete-Li Uplatnit Své Nároky Nebo Před Odesláním, Kontaktujte Podporu. Obdržíte Referenční Číslo (Č.RMA), Které Připevněte Na Vnější Stranu Balení, Kde Je Dobře Viditelné. Tato Záruka Nemá Vliv Na Vaše Zákonná Práva A Řídí Se Platnými Zákony Země, Ve které Koncový Uživatel Poprvé Zakoupil Zařízení Od Autorizovaného Prodejce.

 

2. Rozsah

V případě závady na vašem zařízení, na kterou se vztahuje tato záruka, garantuje servis PANNDE opravu nebo výměnu zařízení s touto zárukou. Rozhodnutí mezi opravou nebo výměnou zařízení je v odpovědnosti servisního oddělení. V tomto ohledu může servis dle vlastního uvážení rozhodnout o výměně zařízení zaslaného do záruční opravy za repasovaný přístroj stejné kvality. Na baterie nebo akumulátory se neposkytuje žádná záruka. Záruka se nevztahuje na chyby přehrávání z datových nosičů, které byly vytvořeny v nekompatibilním formátu nebo s nevhodným softwarem. Pokud se ukáže, že oprava byla chybou, na kterou se záruka nevztahuje, vyhrazuje si služba právo účtovat vzniklé náklady ve formě poplatku za zpracování a také účtovatelné opravy za materiál a práci podle odhadu nákladů na fakturovat zákazníkům.

 

3. Vyloučení

Za poruchu a poškození způsobené vnějšími vlivy, náhodné poškození, nesprávné použití, změny provedené na zařízení, konverze, rozšíření, použití dílů třetích stran, neautorizovaný software/firmware, nedbalost, nesprávnou přepravu, nesprávné zabalení nebo ztrátu zařízení došlo k vrácení do provozu, služba nepřebírá žádnou záruku.
Záruka zaniká, pokud závada na zařízení vznikla v důsledku údržby nebo oprav provedených někým jiným než servisními partnery Pannde. Záruka zaniká také v případě, že se štítky nebo sériová čísla na zařízení nebo součásti zařízení změní nebo se stanou nečitelnými.

 

4. Servisní kontakt

Před odesláním zařízení do servisu PANNDE musíte použít kontaktní formulář pro kontaktování. Následně obdržíte další informace o přesném postupu.